» NANOMETRE NEDİR?

Yayınlanma Zamanı: 2007-03-12 02:32:00

Nanometere, metrenin milyarda biri anlamına gelir.,

Yunancada ‘cüce’ anlamına gelen nano, fizikte bir metrenin milyarda biri anlamına gelen ölçü birimidir. Saç telinin 80 binde biri büyüklüğündedir.

Nanoteknoloji nedir?

Nanoteknoloji, nanometre ölçeğindeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayların anlaşılması, kontrolü ve üretimi amacıyla, fonksiyonel materyallerin, cihazların ve sistemlerin geliştirilmesidir.

Nanoteknolojinin başlıca amaçları

Nanometre ölçekli yapıların analizi
Nanometre boyutunda yapıların fiziksel özelliklerinin anlaşılması
Nanometre ölçekli yapıların imalatı
Nano hassasiyetli cihazların geliştirilmesi
Nano ölçekli cihazların geliştirilmesi

Nanoteknolojinin başlıca kullanım alanları

Endüstriyel alanda: Mikrosensörlerin, mikromakinelerin, optoelektronik elemanların imalatı ve uygun şekilde bir araya getirilmesi.
Medikal alanda: Mikro cerrahide (göz, beyin vb.), diagnostik kitlerde, bilimsel araştırmalarda, yüzey karakterizasyonu ve modifikasyonu, mikroorganizmaların taşınması, DNA modifikasyonu vb.


Duyuru